Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 05-03-2018

 

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.

1. Opening

Vergadering wordt geopend.

Johnny Kemper komt later i.v.m. vergadering Trefpunt.

Geen verdere bijzonderheden.

Promotie activiteit vrijwilligersavond!

 

2. Secretariaat

Ingekomen stukken en facturen besproken.

PIN stickers komen in kantine.

Indeling 4 tegen 4 voor komende voorjaar besproken.

VOG verklaringen moeten nog enkele binnen komen.

 

3. Accommodatie / Kantine

Snoeiwerk is uitgevoerd en houtwerk versnipperd en afgevoerd.

Inventarisatielijst rondje velden van gemeente.

Jan Gerritsen wil eventueel wel ballen kasten verzorgen.

 

4. Commerciële zaken

Niet aanwezig, Stefan heeft info verstuurd over nieuwe kleding leverancier.

 

5. Financiën

Financiëel overzicht maken, afrekening KNVB

Rekening van Vloedgraven Groen ontvangen ( 2/3 )

Bij belasting geinformeerd i.v.m.schenkingen, club geen belasting verschuldigd.

Bonus van Heineken is ontvangen i.v.m. gehaalde omzet.

 

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken

Gesproken over vervolg plan TC in navolging op presentatie Erik Duim vorige vergadering. Wordt vervolgd.

Jan Tepperik gaat nog jaar door, wordt nog wel geopereerd.

Andere functies besproken.

Beleid wordt gemaakt omtrent meespelen en -trainen.

Vrijwilligersbeleid kantine overleg op dinsdag 13-03 ( EvdV, GS )

Sportproeverij, eventueel i.c.m. eindfeest een optie? 

 

7. Activiteiten

Zie boven o.a.

 

8. Rondvraag en afsluiting

SV Heeten voetbalquiz, wanneer hoe en wat, 7 september 2018

Heeten sport bij elkaar geweest, geen verdere vorderingen.

Mail rondsturen voor stemmen op SV Heeten voor Salland in Actie ( Rabobank actie )

Nieuwe opstelling voor oude scorebord bij veld 2.

 

Volgende vergadering 09-04-2018
 
Sluiting vergadering.

 
 
FaceBook  Twitter