a tar"ge="_.parend" class=brt/imag-FotvderlmaV Heeten1 - Eneter1e" href="vheete-1-paegia/1168-/fotvderlma-vheete-1-enetee-1"> FotvderlmaV Heeten1 - Eneter1e"" styl="-widt:225px; float:left;mar"in-;right5pxd" title=>FotvderlmaV Heeten1 - Eneter1e"/"> > FotvderlmaV Heeten1 - Eneter1 pbr"/"> >
Bekijk cier ode/fot'us vn odewedstrijdV Heeten1 - Eneter1 gemaakt door onze huis/fotgraaf.   >
> pv class=lrea-morr"> a tar"ge="_.parend> title=>FotvderlmaV Heeten1 - Eneter1e> href="vheete-1-paegia/1168-/fotvderlma-vheete-1-enetee-1" Leeus eride >
a tar"ge="_.parend" class=brt/imag-FotvderlmaVABSn1 - Heeten1e" href="vheete-1-paegia/1157-/fotvderlma-abs-1-vheete-1p"> Fottogistl.pnpg alte=>FotvderlmaVABSn1 - Heeten1e"" styl="-widt:225px; float:left;mar"in-;right5pxd" title=>FotvderlmaVABSn1 - Heeten1e"/"> > FotvderlmaVABSn1 - Heeten1 pbr"/"> >
Bekijk cier ode/fot'us vn odewedstrijdVABSn1 - Heeten1 gemaakt door onze huis/fotgraaf.   >
> pv class=lrea-morr"> a tar"ge="_.parend> title=>FotvderlmaVABSn1 - Heeten1e> href="vheete-1-paegia/1157-/fotvderlma-abs-1-vheete-1p" Leeus eride >
!!-- end nostyle content -->
"aricyle class="art'pos "artmessmage""  
Natuurlijk begrijpens wj datnjullile(kfindeeny) dlgraag willgn /voetbalgn. Ons rport.pak is da"aroe natuurlijk odebgist plek. We zien vht liefos natuurlijk ook volldnvdldpenpenpgn /vl rport.pak waar /vlop hwort ge/voetbad.  
 
Toch moeetenwe datnodekoamnodeopeicodeteve NIETVdoen. De redgn is bij iendeeeenbekgnd. Snamn moeetenwe vht Ccrona viruenpgn haltVtogrogpen. We doen dan ook egn klemamno berogpVop balg ouidesnpenrpelder:  
 
DE KOMENDE PERIODE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VELDEN EN HETVPANNAVELD VAN >SV EETEN.  
 
Aai iendeeeenvht verzoek om begrip tesvhbbgn voor ditv shanpune. Htnis ienvht be lans vn ons balgmaba6 Zodranwe wepeVop ddnvdldpenmogten,hworee bable pelder te ouides meteeengeïInforeeri. 
 
Zorg goei voor elkaar eenblijf texranomkijken naar amnste om jesvhen!
  Bgisuur >SV heete   /h2"
Nieuwm bericht KNVB p> Aablewedstrijdpen vn vdld- e zbbavvoetbavdeeniegiagn gaan tot eenmetn31 maars nietnooor.>br"/" Wij advisdeenebablevdeeniegiagn om ook gegn xraingiagn, oefenwedstrijdpenof aindee acti"it"itn tesorganisdeen. p>   p> Htnbgisuur vn >SV Heetenvheft dan ook bgiloetenbable acti"it"itn op vht rport.pak af tesgelaosen. p> Ook odekantind zba ggiloetenblijven. p>   p> gNamns vht Bgisuur vn >SV Heete>br"/" Johnny Kemope p>  
ddiv class="ite cooume-1p" "aricyle class="art'posp" h2e class="art'pos-header">
Notdulnnbgisuursvdegeadegia 09-03-2020p/h2"
  p>   /div ieroinderodeoOpebaee notdulns vn odebgisuursvdegeadegia.
Leeu reer...p/pv ddiv class="ite cooume-1p" "aricyle class="art'posp" h2e class="art'pos-header">/h2"
Afmdldpe voor vht voleein seizoen 2020-2021ekan tot 1 april 2020. Htnafmdldpeekan tot 1 april  eendatnkan bableenmetnegn diegtaba afmdldgiasnforulier, tes findn op dlewebm"it onder: >Informati. Ditvomnid ievullians vn odetlftbalgn voor vht koamno seizoen op tijdVroin teskrij"gn.
/pv ddiv class="ite cooume-1p" "aricyle class="art'posp" h2e class="art'pos-header">
Kantind ggiloetenivm carnavalp/h2"
Aaikoamno wepkgnd (22 een23 februari) zijn dergegn wedstrijdpe, da"aomnis ddekantind ditvwepkgnd ggiloete.
ddiv class="ite cooume-1p" "aricyle class="art'posp" h2e class="art'pos-header">Oefenwedstrijd Heeten1 20-02-2020p/h2"
Doindedagavoin 20-02-2020  aanvlans20:00 u p> vvoetbat Heeten1negn oefenwedstrijdVteagn Digpenvegn 1
ddiv class="ite cooume-1p" "aricyle class="art'posp" h2e class="art'pos-header">Scheidsrechtdesp langia FEB t/m MEI 2020p/h2"
ierbij dd gg acualisderid p langia voor dd scheidsrechtdes.>br"/" >br"/" >Klik cier voor dd scheidsrechtdesp langia februari tot eenmetnmei 2020p/pv >
ddiv class="ite cooume-1p" "aricyle class="art'posp" h2e class="art'pos-header">SV heete /h2"
Bgindn vht beisuur vn >SV Heete zijn wdeoO zoek naar egn penngiareeoser. Als penngiareeoser maak jesdeeleuits vn vht beisuur gn leg jesvtrantwoordinaVaf aan dd ledgn, tijdmns dd Alagemee Ledgnvdegeadegia. br"/" >br"/" De penngiareeoser krij"t onderoseungia ie zijn tzakes vn twee opespone. De inclasno vn dd conri-buiev, he gindn vn /sponsogdldpenpendesvtrantwoordelijkheid voor dd “kantind-rpkgngia”,hworee door idze twee opespone voor vun rpkgngia ggnoamn. Als penngiareeoser bgn jesztlfsvtrantwoordelijk voor vht opistlldn vn dd jaarrpkgngia eenbegroting, bgn jesvtrantwoordelijk voor bablefinanciëbletrans acter te houd jesde “vvoetbarpkgngia”,up-to-datg.>/pv >
/pv ddiv class="artplaout-celln art-idebar2x">
h3v class=sp"Aacti"it"itn0tr">tde class=mod_tevent_platet_notevent">Gegn tevelementn0 h3v class=sp"Hoofd/sponso0> h3v class=sp">Websponso0> h3v class=sp"Advdententie p> >/pv >
p styl=""tex-align: ;righ;s" bra>/pv p styl=""tex-align: ;righ;s" bra>/pv //div> //div> //div>
pv spvn styl="fcon-weright bold;s" NFORMATIEp/spvn" SV heete pv spvn styl="fcon-weright bold;s" Sponso,hworee Sponso,tvdezichtp pv spvn styl="fcon-weright bold;s" pv spvn styl="fcon-weright bold;s" Bgisuur Contacgegteves //div> //div> //div> > <