Nieuwsarchief

Notulen jaarvergadering 26 november 2018 SV Heeten

Opening: (door Harold)
De voorzitter opent de vergadering en dankt alle vrijwilligers en sponsoren voor hun bijdrage het afgelopen jaar.
Geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar wat hier gelukkig allemaal sportief is verlopen.

Het 1e elftal heeft de 3e  klasse behouden

Dankt vrijwilligers, sponsoren en eenieder die bij de vereniging betrokken is.

Conclusie: we hebben een mooi jaar gehad

Mededelingen: (door Harold)
Geen mededelingen

 

Notulen jaarvergadering 2017 (door Johnny)
De notulen van de jaarvergadering van 2017 worden door de vergadering goedgekeurd (waarvoor dank)

 

Jaarverslag secretaris: (door Johnny)

Het is het 89e jaar van de vereniging
Er waren ongeveer 370 actieve leden met 7 senioren, 1 veteranen 7 tegen 7, 7 junioren en 12 pupillen teams.

Er heeft zich voor deze vergadering 1 lid afgemeld.

De rest wordt door een andere opzet van de vergadering door de diverse bestuursleden verteld.

 

Jaarverslag en begroting door (Stefan Kl.)
Stefan heeft jaar met een positief saldo kunnen afsluiten. Dit wordt mede veroorzaakt door goede sponsorcontracten, omzet kantine en goed inkopen.
De begroting voor 2018-2019 wordt goedgekeurd. De kascommissie bestaande uit Piet Jansen en Martin Vloedgraven hebben de financiële verslagen gecontroleerd en goed bevonden. (Een pluim voor de penningmeester)

Nieuwe lid kascommissie Jan Gehring.
 

Commerciële zaken (door Stefan H.)

Doel:

Inkomsten werven of kosten verlagen, doorgaan op de ingeslagen weg, blijft moeilijk

Resultaten 2017-2018:

Leasekledingplan draait zoals beoogd contract loopt af

Inname en uitgifte gaat inmiddels zoals gewenst (compliment kledingcommissie)
Doorkijk 2018-2019:

Nieuw contact afsluiten lease kleding

 

Internet en Grafisch
Resultaten 2017-2018:

Website bijgewerkt naar nieuw jaar.

Content loopt goed op de site (blijven aanleveren)

Doorkijk 2018-2019:

Blijven aanleveren
 

Sponsering
Resultaten 2017-2018:

Club van 50 loopt uitstekend

Opzegging van enkele borden en enkele nieuwe erbij  
Doorkijk 2018-2019:
Nieuwe bordsponsoren.

Nieuw hoofdveld en baordingveld (met dank aan de vele vrijwilligers)

Club van 50 zo doorgaan

 

Salland Verzekering

Contract wordt voor gezet

 

Algemeen

Er wordt voor alle trainers leiders die met de jeugd werken vanaf seizoen 2017-2018 een VOG-verklaring vereist.

Vertrouwen personen binnen SV Heeten en de handbal zijn Evelien Tijs en Casper Slinkman

Stefan stopt, opvolger Wouter

 

Organisatorische zaken /technische zaken (door Erik)
Organisatie TC:
Erik Duim (voorzitter) Han Wijnberg, Menno Simons, Niek Koenjer , Emiel Hutten en Maurice Tepperik
Organisatie OZ:
 Erik van de Vegte, (voorzitter) (A&B vacant) Harry Nikamp, (senioren en dames) Christiaan Schoot, (C)Wilfried Heuven, (D) Michael Kelder, (E)  Dennis Oosterlaar, (F)  Vacant (keepers) Vacant (scheidsrechters) en Jan Tepperik (medische staf)
Terugblik OZ & TC

Gesprekken gaande tussen OZ&TC (waar kunnen we elkaar versterken)

Nieuwe pupillen scheidsrechters draait goed (18 personen)

Ontwikkeling vrijwilligersbeleid

Spelregeltest JO-17 2e jaars

Info avond trainers/leiders

ARAG-certificering gaat verlopen

2 trainers volgen een opleiding TC3 ( Niek Koenjer en Rick Kemper)

Erkend leerbedrijf is verlengd

Het blijf een uitdaging alles rond te krijgen

 

Doel OZ & TC 2017/2018

Handhaven ARAG

Door ontwikkelen spel plezier

Voortzetting ingeslagen weg

Zaken OZ en TC beter aansluiten

Vrijwilligers beleid door ontwikkelen

Wat in het hoofd van Erik zit op papier zetten

 

Accommodatie en kantine (door Gerard)

Stand van zaken:

Vrijwilligers hebben weer een grote bijdrage geleverd in en om ons complex! (waarvoor uiteraard dank)

Kantine

Door aangepast vrijwilligersbeleid zijn er een aantal nieuwe medewerkers voor de kantine ingelijfd.

Diverse contracten met toeleveranciers hebben volle aandacht (afspraken met Heineken e.d)

Er komt binnenkort een muntautomaat.

De schoonmaakploeg heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd dan het geheel er spik en span uitziet.

 

Terrein medewerkers en overig

In 2018 is ons sportpark nog meer veranderd. (Tafeltennistafel groenvoorziening)

 

Vrijwilligersbeleid accommodatie.

  • Door aanpassing vrijwilligersbeleid zijn ook aantal ouders van jeugdleden beschikbaar voor diverse werkzaamheden op ons sportpark (helpen bij snoeiwerkzaamheden, grotere klussen etc.)
  • Toekomst sportcomplex Heeten
  • Veel verantwoordelijkheden bij verenigingen
  • Visie voor herinrichting sportpark (hoe moet het sportpark er op termijn uit komen te zien en wie zijn hierin allemaal belanghebbenden).
  • Er is intussen een stichting Heeten sport, deze moet bovenstaande verder vormgeven.
  • Ook vanuit de voetbal zijn hier mensen in vertegenwoordigd.
  • Ideeën van leden??

 

Iedereen hartelijk dank die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet.

 

Bestuursverkiezing (door Harold)
Aftreden en niet herkiesbaar Stefan Hazelhekke en Erik van de Vegte

Beide heren worden uiteraard bedankt voor hun inzet en blijven nog wel actief binnen de vereniging in commisie, waarvoor uiteraard dank.

Wouter Schiphorst wordt voorgesteld als opvolgen van Stefan. (voor Erik zijn we nog op zoek)

Edwin Nikamp wordt benoemd als lid van verdienste.

Rondvraag: (door Harold)

Er waren geen vragen


Sluiting: (door Harold)
De voorzitter bedankt de aanwezigen (45 personen) en sluit de vergadering.

 

Na de vergadering geeft de club van 50 tekst en uitleg.
 

Notulist: Johnny Kemper

FaceBook  Twitter