Nieuwsarchief

Agenda jaarvergadering 25 november 2019

Agenda jaarvergadering 25-11-2019, aanvang 20:00 uur.

1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen jaarvergadering 2018-2019
4 Jaarverslag secretaris
5 Jaarverslag en begroting penningmeester
6 Commerciële zaken
7 Organisatorische en technische zaken
8 Accommodatie en kantine
9 Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar Johnny aftreden en niet herkiesbaar Stefan)
10 Rondvraag en sluiting
 

FaceBook  Twitter