Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 19-08-2019

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.
1. Opening

Overleg geweest van uit kantine commissie met leidinggevenden omtrent kantinezaken.
Omgaan met munten en betaalwijzen uitleg geweest. Enkele aanpassingen op kassa.
Gesproken over diverse kantinezaken.
Het meebrengen van eigen kratten bier is niet toegestaan.
Drankgebruik en muziek in de kleedkamers is niet toegestaan.
 
2. Secretariaat & Ingekomen stukken

 

Geen bijzonderen ingekomen stukken.
Gesprek met Theo Schotman en Marcel Schurink en Johnny Kemper.
Gegevens betreffende VOG en AVG via sportlink verwerken, i.o.m Marcel Schurink.
Kleding is uitgegeven.
Uitnodiging overleg Raalter verenigingen.
 
3. Accommodatie / Kantine
16 mei 2019, taptoe op hoofdveld, organisatie Fanfare Heeten, ondersteuning SV Heeten.
Sauswerk massageruimte wordt uitgevoerd door Hein Hollegien, Geert Meijerink.
Ballen en sleutels zijn uitgegeven.
Offerte LED verlichting besproken. Akkoord voor uitvoering, planning nader in te vullen.
Onderhoud sportpark delen grasveld welke ingezaaid i.p.v. struiken meenemen in onderhoud.
 
4. Commerciële zaken
Kleding is verder uitgeleverd, broeken volgen eind oktober.
Teamfoto's nadat het kledingpakket compleet is, eind oktober.
Artikel op de site i.v.m. nieuwe leasekleding en sponsoring voor kleding.
Trainingskleding voor Heeten 1 wordt vernieuwd en gesponsord door Loohuis Heeten.
Internetcommissie gepolst betreffende voortgang van nieuwe site.
 
5. Financiën
Contributie voor seizoen 2019-2020 vastgesteld op basis van indexatie.
Seizoenskaarten worden geregeld door Ineke Booijink.
Aangesloten bij overleg club van 50.
Volgend overleg is 10 september in de kantine.
Subsidiebedrag voor onderhoud sportpark is ontvangen.
Overleg geweest met trainers betreffende contracten; e.e.a. verder afgehandeld.
Financiele afstemming beachhandbalveld.
Jaarrekening moet uitgewerkt worden.
 
6. Technische Zaken / Organisatorische zaken
Geen bijzonderheden, indeling is definitief!

7. Activiteiten
-. Zie rest van de notulen.

8. Rondvraag en afsluiting
Gesproken over thuiswedstijden van Heeten 1 op zaterdagavond.
Jaarprogramma van Heeten 1 komt in Kevertje.
Op eerste wedstrijdboekje jaarprogramma van Heeten 1 noteren.
 
 
 
Volgende vergadering 24-09-2019
 
 
Sluiting vergadering.
 
FaceBook  Twitter