Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 29-07-2019

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.
1. Opening
Opening vergadering.

Cas Koenjer sluit aan voor kantine zaken, o.a. evaluatie GAE - Sallands Streekelftal.


2. Secretariaat & Ingekomen stukken

VOG verklaringen voor nieuwe seizoen.
Overige afstemmen met Marcel Schurink.
Contract van Sportbedrijf.
 

3. Accommodatie / Kantine

26-08 overleg kantinemedewerkers, vrijwilligers, etc
GS informeert Remco Beumer i.v.m. scheidsrechters.
Overleg met OZ geweest over de ballen en trainingsmaterialen.
Overleg met kantine omtrent vrijwilligers, en overige kantinezaken.
Volgende vergadering kijken naar LED verlichting.
Verder geen bijzonderheden.
 
4. Commerciële zaken
Contract Jako is binnen met juiste bedragen.
Er is bijeenkomst geweest betreffende de ballen, e.e.a. is in gang gezet.
Benodigde ballen worden besteld.
 
5. Financiën
Jaarrekening moet uitgewerkt worden.
Projecten voor club van 50.
Uitgifte siezoenkaarten, loterij verder invullen.
Loterij met uitslagkaartjes, prijzengeld € 10,00 voor winnende uitslag.
Indexering contributie wordt doorgevoerd.
Afstemming beachhandbalveld
Contracten afstemmen
Contact geweest met Rabobank over actie sportmiddelen.

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken
Geen bijzonderheden, indeling is definitief!

7. Activiteiten
-. Zie rest van de notulen.

8. Rondvraag en afsluiting
Verslag van de wedstrijd Harry Nikamp ( GS ) overleg met Stefan Hazelhekke.
Gesproken over planning (start) Heeten 1.
 
Volgende vergadering 26-08-2019 (Reguliere vergadering)
 
Sluiting vergadering.
 
FaceBook  Twitter