Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 01-07-2019

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.


1. Opening
Opening vergadering.

Geen bijzonderheden.


2. Secretariaat & Ingekomen stukken

Geen bijzonderheden.
 

3. Accommodatie / Kantine

Actielijst voor wedstrijd GAE - Sallands streekelftal;
 - pupillen van de wedstrijd
 - vrijkaartjes
 - wedstrijdje 4 tegen 4 /  Marcel Schurink
 - trainingsavond 2-7
 - loterij
 - koelwagen
 - kantinebezetting
Komt overleg met OZ/TC, over trainingsmaterialen
Gesproken over beachhandbalveld
Afval van verenigingen in container? Afstemming nodig.
Gesproken over vrijwilligersbeleid. Overzicht maken van ouders voor vrijwilligerswerk.

4. Commerciële zaken
Nieuwe leasekleding besteld.
Overeenstemming met Hutten Beef i.v.m. sponsorcontract.
Diverse sponsorovereenkomsten doorgelopen.
 
5. Financiën
CLUB van 50 besproken. 
Investeren in toekomstige voorzieningen.
Wat is er mogelijk voor een terras aan de kantine, stand van zaken?
Kassa aanpassen i.v.m. munten betaling
Muntenuitgifte kijken naar mogelijkheden.
Overeenkomsten met de trainers, bestuur regelt.
Rabo clubsupport, eventuele mogelijkheden aanmelden.
Gesproken over contributie en kledingkosten.
Financiele afspraken over gebruik kleedkamers.
Evaluatie eindfeest, opzet 2020?

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken
Mail van TC/OZ doorgelopen.
Wordt verder afgestemd met TC/OZ.
Indeling voor nieuwe seizoen zo goed als rond.

7. Activiteiten
-. Zie rest van de notulen.

8. Rondvraag en afsluiting
Voor volgende vergadering activiteitencommissie uitnodigen.
Evaluatie pinkstertoernooi.
Heeten Sport heeft bijeenkomst gehad over inventarisatie betreffende vrijwilligersover 
 
 
 
Volgende vergadering 29-07-2019 (Reguliere vergadering)
 
Sluiting vergadering.

 
FaceBook  Twitter