Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 17-12-2018

 

 

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.
 

1. Opening
Opening vergadering.

Geen bijzonderheden.


2. Secretariaat & Ingekomen stukken

Diverse poststukken ontvangen, o.a. condelancekaart van dhr. Willemsen. Ook via deze weg onze oprechte deelneming.
Vergunningsaanvraag midwintercrossloop besproken.
Zaalcompetitie loopt.
7 januari vergadering indeling voorjaarscompetities.
Gesproken over huur sporthal(uren).
 

3. Accommodatie / Kantine

Nieuwe voetbaldoeltjes zijn besteld.
Offerte wieltjes voor doelen.
Parkverlichting langs straat wordt vervangen door LED verlichting
Verhaal aangaande ballen wordt bij nieuwe contract betreffende leasekleding ook meegenomen in overweging.

4. Commerciële zaken
In januari start overleg over nieuwe kledingcontract, o.a. met kledingcommissie.
Info avond met betrekking tot de ballen, Stefan stemt datum af.
 
5. Financiën
Kerstbomen verkoop is succesvol geweest!
Contract Heineken is binnen.
Geen indexering geweest over de leasekleding. Bij nieuw contract bekijken.

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken
Gesproken over opvolging.

7. Activiteiten
Zie begin.

8. Rondvraag en afsluiting
Gesproken over nieuwjaarsreceptie
 
 
Volgende vergadering ..-..-..-.... (Reguliere vergadering)
 
Sluiting vergadering.

 
FaceBook  Twitter