Fotoverslag SDOL 1 - Heeten 1

Bekijk hier het fotoverslag van de door SV Heeten gewonnen (5-0) wedstrijd tegen Davo 1. Heeten speelde deze wedstrijd afgelopen zondag 24 november thuis en maakte daarmee een goede sprong op de ranglijst.

FaceBook  Twitter

Sponsor Heeten 1

Selectie

Kevin Brinkhof
Chiel van Dartel
Rick Kemper
Rick Evers
Korijn Schrijver
Qui metuAkconte= t="40 ermee een gecnt/banne0ebBle="position:e/1">Heet"u= s-tle="Lavb 0sn:relative; top:10px;'1">H1l v>

/n Ben.5s="ejbr /> Qui eten 11))/ Ri -odh"2>Heeteng i>Heeten.oiv> <= sanCAKss="art-postdateicon00-%2/ v>
"styljTwitter" />Gepublico"3 class="t">Sponsor Heem'g_-en-1 KogBsa> "jn Sch1s/llllllO H&ei"t">Sporoum'g_--celv>
Sporoum'g_--celv>
0>
Heetr /tp-4odbB"dassen-1 eO H&ei"u
arBe 0sref=.nstallatiebedre/ateicon"u= sgelopAE"imagh1),u5spBIen-1 jayout-cell artsl'2
Rickcent3">
Hni " litle="2019">Bekijk hier Wpen/> Reimertijk hier Bjorn Lok ijk hier Jelmar Tess="ikijk hier IBS Nijall">Hni " limg kelatnone; positionMax KspBps:rmakijk hier Sa278">cnt/banne0ebBlArnoud sidebtuijk hier JasspanlatD_ne; posiJesspan9">Bekijk hier Jacob SaelBekijk hier JasspanBS Loevezposanne0ebBlArnoen-np-skuijk hier :relatRudiv">Hni " liTh tRudiv">Hni " liWpen/> Saeltijk hier M Hni " liSem Hulmakijk hier Shlsso Nijne;; position:ol,,eVenema positionRub201Sael Rickcent3">
Heeteaniorencl: class="/==>Heeteanicl: class="/==>Heet0Kss="artfoot name="q" id="foot nfix">
/n Ben.youts/SV-n-1 e/36elec450490133_-
FACEBOOKv cl="alasjpg" a>
TWITTER)umr"br>iee

top:10pf hr-wyle=": b v clasjpg" awittn"u= sgelopA">HOME)umr"i"/compoe mg )umr"ie SporoeperW Rick Ke">Sporoep)umr"ie Aref=rt-i e)umr"ie Heeten JO13-2
top:10pf hr-wyle=": b v clasjpg" awittn"u= sgelopAass="item-259NFORMATIE)umr"i"/compoe Kernwaa7<E-lree & Seizoenka Sp>Kanti>S)umr"ie
top:10pf hr-wyle=": b v clasjpg" awittn"u= sgelopA/heeten-jo15PONSOREN)umr"i"/compoe eem'g_-epaket/2d)umr"ie Szichr Heem'g_-et">Szichr3-2
top:10pf hr-wyle=": b v clasjpg" awittn"u= sgelopAtem-202 deeper OETBALZAKEN)umr"i"/compoe SzorgivheeM }sche ">Szorgivh)umr"ie TO 1)wngs"ht>)umr"ie M }a3-2
top:10pf hr-wyle=": b v clasjpg" awittn"u= sgelopA