ha-shapes"kae){fuuuuuuuuuuuuuuuul a" href="">Homea" href="teames"Teamea" href="esponforin"SsponforiIn&formaieFrotbZoeWeb"shpa" class=t actve5" href="/club-van-50> CLUB van 50a" href=" con ac0> con ac0/ul> /uuu->
a" href="esealrgelsn"Ssealrgels0a" href="aanmeldden>Aanmeldde0/ul>
aaricyle class="art'pos"]>h2e class="art'pos-header">a" href=" club-van-50> CLUB van 50 > /p> >0p> > Draag jij >SV Heetenetenwaormhaar toev, hb jenetenesecicalebaendmete d clu? Sluit jendvanaan bij d CLUB van 5. Wij zijenetengezelligd cludmenstendie gaan voor >SV Heetendoor eten fivanieel istentjenbij tendrmaganaan d verreiging!>/p> >0p> > &nbsup;

>0p> > Deiz ccludzieteop 1 juSV Heete0, mvarooksdoor ien fivanieel opzichtnetenestentjenbij tendrmaga. Op 12 februarie is d CLUB van 5t ofinieel opgde-ihte oor ions We shptenop eten acteEv, betrokkri- e,gezelligd CLUB van 5. Jenbtent vanhaare welkom om jenbij cosn ae,tensluitga.>/p> >0p> > &nbsup;

>0p> > Hoe werktehet? ;

>0p> > Hetewerkteheel etevoudigs Wbrn jenlidt van d CLUB van 5,ndvanbetaal jenetenjmvalijksle conri-buid vvan 5teuro./ Dt,geldnbeestdganaan gotdge pojlectn binn e,>SV Heete. Bijvoorbeeldnaan d aanleg vvanetenmulti(functioeel boarningveldnop heteswporparkt oftexra's rondnetentoekomestg kunstgrasveldn(baekjes om tenzitete0,s poei-installmaie, etc.). Als CLUB van 5tkiezeenwe ienderjmvaneten ofmeerndeee oelte. Allt ledgan van>SV Heetenkunn e,hiervoor eten anvraag bij cosnfinieone. Wij kiezeenvervolagasneten ofmeerndeee pojlectn uit.&nbsup;

>0p> > &nbsup;

>0p> > Wmvaom mee oen? ;

>0p> > Iendeetenius vanhaare welkom bij d cclu./ oor mee tendoennestun jennietealleten>SV Heete0,jenkrijgtnearooksnognwat voor rdeug. In ienderge vanetenjmvanlidmlaetcshat van d CLUB van 5,neteneeizoenskaaar Heeten1, leukd verreigings-- e ledga actvitgitga zoualsdennieuwjmvas brrel en" ntuualijk veel gezelligheid- e leukd con acen! Bov[end e hwor,jenvermeldnop de web sit- e op heteswecicale CLUB van 5- brn" lans hetesweelveld./ mvanaaosnwilleenwe ookszelf leukd actvitgitga voor d CLUB van 5t rganiserre. Mteerin&formaie ov[r d CLUB van 5tlets,jenooksian d >a" href="esealrgelsn /titl="Ssealrgels">esealrgels0/p> >0p> > &nbsup;

>0p> > &nbsup;

>0

> <
> &nbsup;
0
> <
> &nbsup;
0
> <
> &nbsup;
0
> <
> &nbsup;
0
> <
> &nbsup;
0
> <
> &nbsup;
0
> <
> &nbsup;
0
> <
> &nbsup;
0
> <
> &nbsup;
a" href='https:/www.facebooks.compmags/SV- Heete/362039450490133n /argete=_b lae">FACEBOOK0a" href='https:/twitetrs.comSV Heeten /argete=_b lae">TWITTER0br>;

br>;

//div> //div> //div>

a" href='htts:/www./svheeten.nl">HOME0a" href='htts:/www./svheeten.nlnieuws">Nieuws0

a" href='htts:/www./svheeten.nlwed/trijdv[rslmaga">Wed/trijdv[rslmaga0

a" href='htts:/www./svheeten.nl pogramma-uitslmaga">Ppogramma/Uitslmaga0

a" href='htts:/www./svheeten.nl actvitgitga/year.ltistEvens/n201311/10/-">Aactvitgitga0

a" href='htts:/www./svheeten.nlvacnturgex"Vacnturge0

a" href='htts:/www./svheeten.nlweb"shp">Web"shp

//div

a" href='htts:/www./svheeten.nlin&formaie">INFORMATIE0a" href='htts:/www./svheeten.nllid-hworen-ledga dminisxraaie">Ledga dminisxraaie0

a" href='htts:/www./svheeten.nlkernwmvaren-sv-vheete">Kernwmvarenn>SV Heete0

a" href='htts:/www./svheeten.nlveneet-eeizoenkaaarte">Eeneet & Seizoenkaaarte0

a" href='htts:/www./svheeten.nlleasekleding">Leasekleding0

a" href='htts:/www./svheeten.nlkantine">Kantine0

a" href='htts:/www./svheeten.nlac.comodaaie">tAccomodaaie

//div

a" href='htts:/www./svheeten.nlesponforin"SPONSOREN0a" href='htts:/www./svheeten.nlesponfo-hworenn"Ssponfo hworte0

a" href='htts:/www./svheeten.nlesponfo-paketeten"Ssponfo paketete0

a" href='htts:/www./svheeten.nlesponfo-ov[rzichtn"Ssponfo ov[rzicht

//div

a" href='htts:/www./svheeten.nl voetbazakrin"VOETBALZAKEN0a" href='htts:/www./svheeten.nl medtcse-v[rz rging">Mmedtcsenverz rging0

a" href='htts:/www./svheeten.nlxrainiansstof">Trainiansstof0

a" href='htts:/www./svheeten.nlhandbZoerin"HandbZoeri0

a" href='htts:/www./svheeten.nltcseidsrecht rsn"Scseidsrecht rs0

a" href='htts:/www./svheeten.nl medinieuws">Mmeda

//div

a" href='htts:/www./svheeten.nl con ac">CONTACT0a" href='htts:/www./svheeten.nlbeesuue1"Beesuue0

a" href='htts:/www./svheeten.nlccomissigex"Ccomissige0

a" href='htts:/www./svheeten.nlccon ac0> con acgegeEves

//div> //div> //div>> //div> //div>>>> <