Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 07-05-2018

 

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.

1. Opening

Opening vergadering
CLUB van 50 sluit aan en bespreekt activiteiten en lopende zaken,
SV Heeten wil animo inventariseren rondom wandelvoetbal, hier komt promotie over in o.a. Kevertje en site. CLUB van 50 zal met eindfeest weer een wandelvoetbalactiviteit organiseren.
CLUB van 50 sluit de vergadering voorafgaand aan jaarvergadering weer aan. 
 

2. Secretariaat

Ingekomen stukken.
Kleine trainingsveld (sporthalkant) is gesloten per heden t/m 10 juli.

Trainen kan nu ook op veld 2, dit mag tot 18 juni. Daarna is deze gesloten t/m 20 augustus.

Kunstgrasveld blijft open. 

 

3. Accommodatie / Kantine

Schoonmaak besproken. Diny is reeds bedankt voor haar inspanningen jarenlang, ook vanaf deze plek onze dank voor de jarenlange inzet namens de gehele vereniging. 
Opknappen dugouts veld 3 wordt uitgevoerd.
Accommodatiedag 2018. Diverse werkzaamheden opstellen.
Wedstrijd GA Eagles - Sallands Streekelftal is 14 juli 2018 om 19:00 uur. Werkzaamheden hieromtrent lopen.

 

4. Commerciële zaken

Restanten VOG verklaringen afhandelen, anders gaat Stefan bellen.
AVG wetgeving; hierin zijn al veel acties ondernomen (beveiliging site, gegevens, lijsten), maar ook opstellen van o.a. policies.
Actiepunt; bij KNVB navragen hoe e.e.a. in te vullen.
Iedereen ervan doordringen dat oude gegevens verwijderd moeten worden. Ook in deze notulen de oproep aan allen daartoe.
Afspraak aangaande inkoop kantine (o.a. dranken waaronder bier) lopen / zijn in gesprek.

 

5. Financiën

Financiele voortgang besproken. 

 

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken

Voortgang indeling nieuw seizoen loopt, maar is erg arbeidsintensief voor alle betrokkenen. 
Gesproken over OZ, Gesproken over TC, Gesproken over bekendmaking teams (04 juni).
Inname kleding en sleutels op 05 juni en 12 juni (zie site voor nadere info)
Gesproken over pinkstertoernooi.
Vrijwilligersbeleid wordt weer onder de aandacht gebracht.
 

7. Activiteiten

Programma voor de Heeten Sportproeverij (16 juni) is zo goed als rond. Promotie volgt.
SV Heeten eindfeest is eveneens op 16 juni. Het programma i.c.m. de sportproeverij zorgt voor een vol complex met veel reuring, wat hopelijk zorgt voor een uitstekende sfeer en veel belangstelling. Bekendmaking programma eindfeest volgt spoedig.

De flessenactie van voetbalkamp is 09 mei. Het kamp is ook alweer gepland. Betrokkenen worden uitgenodigd hiervoor. 

 

8. Rondvraag en afsluiting

-

 

Sluiting vergadering.

 
 
FaceBook  Twitter