Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 09-04-2018

 

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.

1. Opening

Opening vergadering
Remco Zwijnenberg namens Team Sport fabriek uit Almelo sluit aan bij de vergadering.
Werkwijze omtrent leasekleding besproken, ook kennis gemaakt met kleding commissie.
Reclameborden moet nog worden afgestemd, wordt ingevuld.
 

2. Secretariaat

Ingekomen stukken en facturen besproken.
Gemeente ontvangst bevestiging aanvraag subsidie sportstimulering.
Info GA Eagles.

 

3. Accommodatie / Kantine

Schoonmaak besproken.
Wedstrijd GA Eagles -  Sallands Streekelftal 14 juli 2018 19.00 uur.
Accommodatiedag 2018. Diverse werkzaamheden opstellen.
Berging diverse materialen, hoe in te vullen, afstemmen met accommodatie ploeg.
Opknappen dugouts veld 3 wordt uitgevoerd.

 

4. Commerciële zaken

Restanten VOG verklaringen afhandelen, anders gaat Stefan bellen.
AVG wetgeving, bij KNVB navragen hoe e.e.a. in te vullen.
Sponsering loopt goed door.

 

5. Financiën

Financieel overzicht kosten veldhuur besproken.

Notulen overleg Sallandse clubs.
Financieel overzicht kantine moet nog worden gemaakt.
 

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken

Vele mensen momenteel druk met team indeling nieuwe seizoen.
Er komt een overleg nog met OZ en TC om e.e.a. met elkaar af te stemmen.
Sportproeverij verdere invulling mee bezig, wordt vervolgd. 16-06-2018
Activiteiten tijdens eindfeest, techniekdag voor jeugd, voetbalgolf op oude trainingsveld?
 

7. Activiteiten

Zie boven o.a.

 

8. Rondvraag en afsluiting

Diverse zaken m.b.t. toekomst sport in Heeten besproken. 

 

Sluiting vergadering.

 
 
FaceBook  Twitter