Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 18-09-2017

 

 

Hieronder leest u de openbare notulen van de bestuursvergadering.

1. Opening
Vergadering wordt geopend.

2. Secretariaat
Ingekomen stukken en facturen besproken en verdeeld.
Ook zijn er al veel VOG aanvragen ingeleverd. Bij deze de oproep aan de rest die zijn gevraagd dat te doen, per omgaande te doen. Ben je wel jeugdtrainer, leider, etc, maar heb je geen mail ontvangen om een VOG aan te vragen? Laat het dan even weten via s_hazelhekke@ hotmail.com.
4 tegen 4 is van start gegaan.
Er zijn sloten binnen voor de doelen!
Gesproken over nieuwe opzet vrijwilligersavond, activiteiten, etc. Volgende vergadering activiteitencommissie uitnodigen. 

3. Accommodatie / Kantine
Bordjes camerabewaking.
Bordje regels boardingveldjes.
Officiele opening van kunstgrasveld 8 oktober 2017.
Accommodatie ploeg info avond organiseren.
Ballenvanger 2e veld wordt vervangen. SV Heeten sloopt oude ballenvanger.

4. Commerciële zaken

VOG loopt, zie eerder punt in notulen. 
Gesproken over plan om nieuw contract bierleverancier te sluiten m.i.v. nieuwe jaar ('18).

5. Financiën

Financiele uiteenzetting gehad van jaarrekening.
Aanvraag pin loopt.
Gesproken over schoonmaak.

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken

C-scheidsrechters zijn opgeleid voor 2017-2018.
Train de trainer loopt ook weer.
Vrijwilligersbeleid uiteen gezet op info avond. Vrijwilligers die zich niet hebben gemeld hebben bericht gehad.

7. Activiteiten

Gesproken over activiteiten (zie boven) en ook over kerstbomenverkoop.
13 November, jaarvergadering voetbal.
 
Volgende vergadering 18-09-2017
 


8. Rondvraag en afsluiting
Teamfoto's moeten aangeleverd worden.

-

Sluiting vergadering.

 
FaceBook  Twitter