Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 19-11-2018

 

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.
 

1. Opening
Opening vergadering
CLUB van 50 sluit aan en bespreekt het jaar en de plannen voor het nieuwe jaar, waaronder het bezoeke van de wedstrijd GA Eagles - FC Twente (maart 2019).

 

De Jaarafsluiting rond de laatste thuiswedstrijd van Heeten 1 in 2018 is op 16-12-2018 (Heeten tegen Lochem).

 
Bauke Loohuis sluit aan vanuit activiteitencommissie. Hij is de nieuwe voorzitter van deze commissie. De activiteitencommissie bestaat momenteel uit 7 personen. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we activiteiten invullen om betrokkenheid met de club te vergroten.


2. Secretariaat & Ingekomen stukken

JK heeft secretarisvergadering Sallandse clubs bezocht.
Nieuwe ballenpomp en compressor zijn aangeschaft wegens defect.
Lichtplan voor clubgebouw is nader bekeken. Komt een voorstel voor in kader van verduurzamen gebouw!
Zaalcompetities is rond, start 15 december.
Diverse reclame folders.
Sinterklaas bijeenkomst 1 december i.s.m. handbal.
 

3. Accommodatie / Kantine

Kertbomen verkoop is op 08-12-2018.
Gesproken over verdeling en wisselingen ballen in kasten. 
Parkverlichting langs straat wordt vervangen door LED verlichting

Verzoek voor nog tweetal extra doeltjes voor pupillentraining.


4. Commerciële zaken
Wouter Schiphorst sluit aan bij bestuur ter kennismaking.
Stefan H heeft contact gelegd en heeft Wouter verder geinformeerd. Hij wordt op jaarvergadering voorgedragen als nieuw bestuurslid i.p.v. Stefan.
Commissie is vormgegeven als volgt;
- Kledingcommissie is geïnformeerd -> Stefan begeleid nog bij nieuwe leasekleding contract.
- Sponsorcommissie bestaat per heden uit Johnny Koolhof en Remco Meijerink. Met daarnaast Wouter.
- Internetcommissie blijft Stefan Hazelhekke rol in spelen. Wouter als contact naar bestuur.
Info avond met betrekking tot de ballen, Stefan stemt datum af.
Keepers handschoenen, buiten contract houden in nieuwe ronde.

5. Financiën
Kascontrole commissie is geweest.
EHBO komt met voorstel voor betaling.
Fitness abonnement bij sporthal wordt opgezegd.
Contract met Heineken gesprek geweest. Ook afspraak met Grolsch. Contract met Heineken wordt voortgezet op basis van goede afspraken.

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken
Plusactie: Kick-off is geweest bij Severijn, verdere actie nog in te vullen.
Erik heeft contact gehad over zijn opvolging.
Status Heeten sport besproken..

7. Activiteiten
Zie begin.

8. Rondvraag en afsluiting
Harold zet voor Wouter opzet Heeten Sport uiteen.
Stichting is opgericht.
Er is rapport gemaakt door Ton van Veen.
Verdere verloop van stichting Heeten Sport wordt in vervolgoverleg besproken.
 
 
Volgende vergadering 17-12-2018 (Reguliere vergadering)
 
Sluiting vergadering.

 
FaceBook  Twitter