Nieuwsarchief

Agenda Jaarvergadering 2018

Agenda jaarvergadering 26-11-2018. Start van de vergadering is om 20:00 uur.

 

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen jaarvergadering 2016-2017
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag en begroting penningmeester
 • Commerciële zaken
 •  
 • Organisatorische en technische zaken

- Lid van Verdienste

 • Accommodatie en kantine
 • Bestuursverkiezing

- Aftredend en herkiesbaar Harold Mentink

- Aftredend en niet herkiesbaar Erik van der Vegte -> Bestuur geeft toelichting

- Aftredend en niet herkiesbaan Stefan Hazelhekke -> Bestuur stelt Wouter Schiphorst voor als kandidaat. Tegenkandidaten kunnen zich bij secretaris melden tot 19 november 2018

 • Rondvraag en sluiting

 

Aansluitend aan de jaarvergadering volgt het jaaroverzicht van de CLUB van 50. Voor wat de leden van de CLUB van 50 betreft; deze zijn welkom op beide vergaderingen. Bij een eventuele stemming in de SV Heeten Jaarvergadering geldt dat alleen de leden van SV Heeten mogen stemmen. Voor een eventuele stemming in de CLUB van 50 vergadering geldt dat alleen de CLUB van 50 leden mogen stemmen. 

 

 

FaceBook  Twitter