Nieuwsarchief

Notulen Jaarvergadering 2017

Hieronder leest u de notulen van de vorige jaarvergadering. We hopen dat u deze wilt lezen en tevens aanwezig bent op maandag 26 november 2018 om 20:00 uur. Dan vindt namelijk de jaarvergadering 2018 plaats. De vergadering begint om 20:00 uur.

 

 

 

Notulen jaarvergadering  13 november 2017 SV Heeten

 

Opening: (door Harold)
De voorzitter opent de vergadering en dankt alle vrijwilligers, sponsoren  voor hun bijdrage het afgelopen jaar.
Geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar wat hier gelukkig allemaal sportief is verlopen.

Vereniging zeer content met het kunstgrasveld, 1e elftal goed seizoen gedraaid.

Dankt vrijwilligers, sponsoren en een ieder die bij de vereniging betrokken is.

Conclusie we hebben een mooi jaar gehad

 

Mededelingen: (door Harold)
Overlijden van Piet van Oorschot

Zaalvoetbal zit weer bij SV Heeten

 

Notulen jaarvergadering 2017 (door Johnny)
De notulen van de jaarvergadering van 2017 worden door de vergadering goed gekeurd (waarvoor dank)

 

Jaarverslag secretaris: (door Johnny)

Het is het 88e jaar van de vereniging
Er waren ongeveer 375 actieve leden met 7 senioren, 1 veteranen 7 tegen 7, 6 junioren en 11 pupillen teams.

Er hebben zich voor deze vergadering 2 leden afgemeld.

De rest wordt door een andere opzet van de vergadering door de diverse bestuursleden verteld.

 

Jaarverslag en begroting door (Stefan Kl.)
Stefan heeft jaar met een positief saldo kunnen afsluiten. Dit wordt mede veroorzaakt door goede sponsor contracten, omzet kantine, goed inkopen.
De begroting voor 2017-2018 wordt goed gekeurd. De kas commissie bestaande uit  Piet Jansen en Martin Vloedgraven hebben de financiële verslagen gecontroleerd en goed bevonden. (een pluim voor de penningmeester)

Nieuwe lid kas commissie Jan Gehring

Commerciële zaken (door Stefan H.)

Doel:

Inkomsten werven of kosten verlagen, door gaan op de ingeslagen weg, blijft moeilijk

Resultaten 2016-2017:

Leasekledingplan draait zoals beoogd contract loopt nog 1 jaar

Inname en uitgifte gaat inmiddels zoals gewenst (compliment kleding commisie)
Doorkijk 2017-2018:

Alle teams kunnen pakketten aanschaffen en/of met voorstellen komen

 

Internet en Grafisch
Resultaten 2016-2017:

Website bijgewerkt naar nieuw jaar.

Content loopt goed op de site (blijven aanleveren)

Doorkijk 2017-2018:

 

Blijven aanleveren

Sponsering
Resultaten 2016-2017:

Balsponsering tijdelijk gestopt

Club van 50 loopt uitstekend

Opzegging van enkele borden ( faillisementen)
Doorkijk 2017-2018:
Nieuwe bordsponsoren.

Nieuw hoofdveld en boardingveld (met dank aan de vele vrijwilligers

Club van 50 zo doorgaan

Salland Verzekering

Contract wordt voortgezet

Algemeen

Er wordt voor alle trainers leiders die met de jeugd werken vanaf seizoen 2017-2018 een VOG verklaring vereist.

Vertrouwens personen binnen SV Heeten en de handbal zijn Evelien Tijs en Casper Slinkman

 

Organisatorische zaken /technische zaken (door Erik)
Organisatie TC:
Erik Duim (voorzitter) Han Wijnberg, Menno Simons, Niek Koenjer , Emiel Hutten en Maurice Tepperik
Organisatie OZ:
 Erik van de Vegte, (voorzitter) (A&B vacant) Harry Nikamp, (senioren en dames) Christiaan Schoot, (C)Wilfried Heuven, (D) Michael Kelder, (E)  Dennis Oosterlaar, (F)  Vacant (keepers) Vacant (scheidsrechters) en Jan Tepperik (medische staf)
Terugblik OZ & TC

Nieuwe pupillen scheidsrechters draait goed (18 personen)

Reünie Heeten 1

Ontwikkeling vrijwilligers beleid

Met de jeugd naar Go Ahead Eagles

Spelregel test JO-17 2e jaars

Info avond trainers/leiders

Train de trainer

Nieuwe spelvormen JO-9

Afscheid dames voetbal

Het blijf een uitdaging alles rond te krijgen

 

Doel OZ & TC 2017/2018

Winnaars van morgen KNVB jeugd,

Nieuwe opzet indeling JO6 tm JO12
Train de trainer incl. materiaal

Voortzetting ingeslagen weg

Zaken OZ en TC beter aansluiten

Vrijwilligers beleid door ontwikkelen

 

Wat in het hoofd van Erik zit op papier zetten

Accommodatie en kantine (door Gerard)

Stand van zaken:

Vrijwilligers hebben weer een grote bijdrage geleverd in en om ons complex! (waarvoor uiteraard dank)

Kantine

Door aangepast vrijwilligers beleid zijn er een aantal nieuwe medewerkers voor de kantine in gelijfd.

Vanuit de kantine commissie is hierop positief gereageerd en zijn diverse diensten beter invulbaar.

Er wordt gestart met een cursus IVA ( Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) dit is verplicht vanuit de KNVB

Er word vanuit de kantine commissie voor durend gekeken naar de inkoop en diverse contracten.

Er komt binnenkort een PIN automaat.

De schoonmaak ploeg heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd dan het geheel er spik en span uitziet.

 

Terrein medewerkers en overig

In 2017 is ons sportpark aanzienlijk veranderd.

Door de inzet van vele vrijwilligers en de diverse bijdragen van diverse sponsoren zijn onderstaande wijzigingen gerealiseerd:

Aanleg kunstgrasveld

Aanleg pannaveld voor de hele Heetense bevolking

Diverse bestratingswerkzaamheden om het 2e veld

Afstoten grote trainingsveld en veld 3 i.v.m. boventalligheid

Groen onderhoud in eigen beheer i.s.m overige sport verenigingen hier door  gezamenlijk aanschaf gereedschap

 Vrijwilligersbeleid accommodatie.

  • Door aanpassing vrijwilligersbeleid zijn ook aantal ouders van jeugdleden beschikbaar voor diverse werkzaamheden op ons sportpark ( helpen bij snoeiwerkzaamheden, grotere klussen etc. )
  • Toekomst sportcomplex Heeten
  • Veel verantwoordelijkheden bij verenigingen
  • Visie voor herinrichting sportpark ( hoe moet het sportpark er op termijn uit komen te zien en wie zijn hierin allemaal belanghebbenden ).
  • Er is intussen een stichting Heeten sport, deze moet bovenstaande verder vorm geven.
  • Ook vanuit de voetbal zijn hier mensen in vertegenwoordigd.
  • Ideeën van leden??

 

Iedereen hartelijk dank die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet.

 

Bestuursverkiezing (door Harold)
Aftreden en herkiesbaar Gerard Slinkman en Stefan Hazelhekke
Er zijn geen tegen kandidaten  ingeleverd en beide heren mogen onder applaus nog 3 jaar door gaan.

Erik deelt mede dat hij de volgende jaar vergadering er mee stopt

Rondvraag: (door Harold)

Edwin heeft een potje van 3000,00 euro binnen gehaald voor het aanleggen van 2 tafel tennis tafel ( valt onder Heeten sport)

Onderzoek naar loop voetbal (door Jos Aarnink)


Sluiting: (door Harold)
De voorzitter bedankt de aanwezigen (45 personen) en sluit de vergadering.

 

Na de vergadering geeft de club van 50 tekst en uitleg.

Notulist: Johnny Kemper

FaceBook  Twitter