Nieuwsarchief

Openbare notulen bestuursvergadering 24-09-2018

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.  

1. Opening
Opening vergadering
Geen bijzonderheden.

2. Secretariaat

Diverse reclamefolders.
VOG lijst compleet maken voor lopend seizoen. ( nieuwe leiders / trainers )
Gesproken over diverse wedstrijdzaken en planning daarvan
 
3. Accommodatie / Kantine
De diverse ballen voor de diverse teams besproken, komt een overzicht met welke bal voor welke leeftijdscategorie welk gewicht etc.
Overleg over invulling vergoeding groen onderhoud incl. materiaal.
Gescheiden inzameling plastic afval onderzoeken.
Benodigde LED verlichting clubgebouw inventariseren, offerte opvragen.
Offerte meterkast is binnen, in later stadium uitvoeren.

4. Commerciële zaken
SH afwezig, heeft mail gestuurd ( Plus actie en Stichting Heeten Sport  )

5. Financiën
Balans juni 2018 doorgenomen.
Diverse aangelegenheden aangaande subsidies besproken
6 oktober vanaf 8.00 uur i.v.m. foto's maken Plus actie
8.00-10.00 SH, 10.00-12.00 HM, 12.00-14.00 GS, 14.00-16.00 SKK


6. Technische Zaken / Organisatorische zaken
Punten EvdV doorgenomen.
Scheidsrechterspunten, kleding + materiaal besproken. 
Vrijwilligersbeleid besproken.
Activiteit voor jeugdleiders/trainers in sporthal 27-10.
Er zijn wat subsidies toegekent voor georganiseerde activiteiten.
Vanuit Heeten Sport komt adviseur Tom van Veen donderdag 11 oktober naar SV Heeten.


7. Activiteiten
-

8. Rondvraag en afsluiting
Harold naar overleg Raalter voetbalverenigingen geweest, 17-09-2018
Heeten Sport, avond klankbordgroep.
Wat te doen met verlichting kleedkamers?
Er vindt vanuit Heeten Sport een nieuwe inventarisatie plaats door Tom van Veen..
 
 
Volgende vergadering 22-10-2018
 
Sluiting vergadering.
 
FaceBook  Twitter